Kategorie      

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Úvod InfoOchrana osobních údajů (GDPR)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(příloha Obchodních podmínek)

Pravidla nakládání s osobními údaji

Tato pravidla nakládání s osobními údaji, dále jen „pravidla“, popisují postup společnosti Geodézie On Line, spol. s r.o., se sídlem Moskevská 13, identifikační číslo: 25416987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16850, při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR; Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 •  Správce osobních údajů: Geodézie On Line, spol. s r.o., dále jen „my“ a také „správce“
 • Subjekt údajů: uživatel webového rozhraní na výše uvedených webových stránkách, dále jen "vy" a také „uživatel“

Tato část pravidel mapuje chování ohledně nakládání s údaji, které získáváme o uživateli na našich webových stránkách na vstupní internetové adrese /URL/: www.geodezieonline.czwww.mapy25.czmapy.geodezieonline.cz

a sociální síti společnosti Facebook na všech našich stránkách: https://www.facebook.com/mapy.GeodezieOnLine/https://www.facebook.com/ProdejnaMapy/ 

https://www.facebook.com/GeodezieOnLine/

1. Každý uživatel má právo být informován o údajích, které o něm zpracováváme. 

Uživatel má právo ohledně svých osobních údajů požadovat: přístup ke svým údajům, opravu údajů, výmaz údajů, omezení zpracování údajů, vznést námitku proti zpracování údajů, zajistit přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Obsah zpracovávaných údajů může uživatel měnit, případně písemnou formou požadovat po správci jejich výmaz. Výmaz se netýká údajů, u kterých je důvod pro jejich další uchování – tj. zákonem stanovené důvody.

 

2. Údaje, které zpracováváme: 

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací),
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • titul uživatele,
 • webové stránky uživatele,
 • přihlašovací jméno „login nebo e-mail“ a heslo do uživatelského účtu,
 • informace o chování uživatele na webových stránkách.
 • Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: zpracováváme údaje potřebné k jeho identifikaci tj. název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
 • Při způsobu platby předem na bankovní účet: zpracováváme bankovní spojení – číslo účtu odchozí platby. Tento údaj slouží k účetní evidenci.

 

3. Pravidla pro jednotlivé úkony uživatele na webových stránkách správce 

3.1. Registrace a vedení účtu v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz

Pro lepší uživatelský komfort umožňujeme v internetové prodejně zřízení uživatelského účtu. Vytvoření uživatelského účtu je dobrovolné. Před vytvořením uživatelského účtu je uživatel vyzván k souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

K registraci dochází: na vstupní stránce internetové prodejny nebo před dokončením objednávky.

 

Uchováváme: přihlašovací údaje: „login nebo e-mail“ a „heslo“, dále všechny údaje, které poskytl uživatel během registrace: jméno a příjmení, adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně titul uživatele a webové stránky uživatele

Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou anebo do doby, kdy uživatel poskytnutý souhlas odvolá (viz Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů) . Údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

 

3.2. Nákup v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz

Ukládáme veškeré osobní údaje, které uživatel zadá při vytvoření objednávky – přihlášením do uživatelského účtu „Stálý zákazník“ nebo vytvořením nového zákaznického účtu „Nový zákazník“ nebo nákupem bez uživatelského účtu „Bez registrace“.

 

Uchováváme údaje označené jako povinné:

 • jméno a příjmení, adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, způsob platby – v případě platby na bankovní účet – platba předem – pro účetní dokumentaci zpracováváme číslo bankovního spojení, z kterého platbu za zboží obdržíme
 • Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: zpracováváme údaje potřebné k jeho identifikaci tj. název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
 • Při způsobu platby předem na bankovní účet: zpracováváme bankovní spojení – číslo účtu odchozí platby. Tento údaj slouží k účetní evidenci.

 

dobrovolné (nepovinné) údaje: 

 • titul, webové stránky uživatele, „login nebo e-mail“ a „heslo“

 

Povinné údaje jsou nutné k úspěšnému zpracování a vyřízení objednávky, bez nich nemůže být objednané zboží doručeno.

 

Údaje uživatele předávané zpracovatelům (viz Zpracovatelé) - dopravcům: jméno a příjmení, adresa dodací, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. V případě doručení na výdejní místo Zásilkovny předáváme: jméno a příjmení, adresa výdejního místa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. 

U právnických osob: výše uvedené údaje a název společnosti.

 

V případě osobního odběru v kamenné prodejně (Prodejna Mapy, Geodézie On Line, spol. s r.o., 470 01 Česká Lípa, Moskevská 13), tyto údaje zpracovatelům, kteří zajišťují přepravu zboží, nepředáváme.

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou anebo do doby, kdy uživatel poskytnutý souhlas odvolá. Jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Poznámka: u zákonem stanovených lhůt nelze na žádost uživatele výmaz poskytnutých údajů provádět dříve, než pomine zákonná lhůta pro jejich uchování (účetní doklady).

 

3.3. Zasílání informačních e-mailů v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz a na webové stránce www.geodezieonline.cz

Informační e-maily zasíláme uživatelům na základě požadavku ze strany uživatele. Uživatelé mohou vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodního sdělení (informačních e-mailů) zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů“.

 

Souhlas je možný udělit v době registrace uživatelského účtu, před dokončením objednávky a také samostatně v informačním okně „Novinky a akce e-mailem“. Souhlas je možný odvolat v nastavení uživatelského účtu (má-li uživatel účet zřízen), žádostí (viz Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů) a v zasílaných informačních e-mailech.

 

Uchováváme údaje: adresa elektronické pošty uživatele

 

4. Zpracovatelé

Využíváme služeb zprostředkovatelských firem, které zajišťují webhostingové, registrátorské, analytické, marketingové, přepravní a jiné služby.

 

Služby souvisí s provozem internetové prodejny a webových stránek, k zajištění fyzického předání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy mezi námi a uživatelem, a k analýze chování uživatelů na webových stránkách.

 

Smluvní podmínky jsou zpravidla umístěny na webových stránkách zpracovatelů.

 

Výčet hlavních zpracovatelů: 
All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČ 36654965 – poskytovatel služby Atomer /pronájem internetové aplikace, všechny údaje/

 

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 47114983 - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.,  Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266  - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

Facebook, sociální síť poskytovatel marketingových služeb a provozu webových stránek na sociální síti

 

Google LLC, s hlavním sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
USA – poskytovatel marketingových služeb

 

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 02387727 - poskytovatel marketingových služeb včetně služby Ověřeno zákazníky

 

Seznam.cz, a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685 – poskytovatel marketingových služeb

 

TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8, IČ: 27204171- poskytovatel marketingových služeb

 

Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

 

5.  Pohyb na webových stránkách a záznamy o chování uživatelů /všechny webové stránky Geodézie On Line uvedené v záhlaví/

Pro zkvalitnění našich služeb uchováváme údaje o chování uživatelů na našich stránkách (zejména cookies). 

Prohlížením a používáním našich stránek uživatel s touto skutečností souhlasí. Údaje ukládáme na našich serverech a u zprostředkovatelů služeb viz Zpracovatelé. Získané údaje slouží zejména k analýze návštěvnosti a marketingovým účelům.

 

6. Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů /všechny situace/

 

Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů:

 

 • elektronická adresa správce info@geodezieonline.cz, zpráva musí být odeslána z e-mailu, který je u nás zpracováván.
 • písemně na adresu: Geodézie On Line, spol. s r.o., Moskevská 13, 470 01 Česká Lípa

 

Podle typu žádosti bude uživatel požádán o ověření identity. 

 

Obecné dotazy ohledně zpracování osobních údajů zodpovíme na výše uvedeném e-mailu.

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení.

 

 

V případě změny pravidel bude nová verze uveřejněna na webových stránkách správce.

 

V České Lípě dne 24. května 2018

Copyright 2014 - 2024 © Mapy Geodézie On Line