Kategorie      

Mapy můžete vybírat z několika edičních řad

Úvod Přehledky - edice

Každá edice je specifická zejména měřítkem mapy, obsahem, použitým mapovým klíčem a v neposlední řadě i rozsahem zobrazeného území.


V krátkém popisu ediční řady uvádíme i doporučení pro jakou cílovou skupinu uživatelů jsou mapy určeny (a u většiny titulů najdete malou ukázku).


Pokud na svých cestách užíváte navigaci GPS, jistě Vás bude zajímat souřadnicový systém a zobrazená grafická síť.


 

Geodézie On Line 1:25 000

1 cm na mapě = 250 m ve skutečnosti,


turistika, cykloturistika, některé tituly lyžařská nadstavba, hipoturistika
souřadnicový systém WGS 84, síť - zeměpisná minutová

Na mapách uživatel najde standardní polohopisné a výškopisné informace např.silnice, zpevněné a nezpevněné cesty; železnici; sídla a jejich části včetně osad a samot, uliční síť; vodní plochy a toky, rozvodí řek; plochy (lesy, zahrady, sady, vinice, chmelnice, průmyslové plochy,...); výškové kóty, vrstevnice po 10 metrech;
turistickou nadstavbu - pásové a místní značení, naučné stezky, dálkové trasy, turistické směrovníky, kilometráž turistických tras, cyklotrasy a cyklostezky;
a pokud klimatické podmínky v zobrazené lokalitě dovolí, pak také lyžařské sjezdové a běžecké značení, sáňkařské dráhy, lyžařské vleky;

 

některé tituly obsahují jezdecké trasy - hipotrasy, místa pro in-line bruslení;

 

všechny mapy z edice zobrazují hrady, zámky, zříceniny a jiné památky, muzea a galerie, koupaliště, vybrané restaurace a ubytovací zařízení, informační centra a další prvky, které Vás na cestách zajímají a jsou pro orientaci v terénu užitečné.
Obsah jednotlivých titulů se liší.
Mapy tiskneme na papír o velikosti 99,6x69,6 cm, skládáme na formát cca 18x11 cm a vkládáme do plastového obalu :-)


přehledka mapových listů 1:25 000

 Shocart 1:40 000,

1 cm na mapě =400 m ve skutečnosti,


turistika, cykloturistika

souřadnicový systém WGS 84, síť - UTM

přehledka mapových listů 1:40 000

 


 

Shocart 1:60 000,

 

1 cm na mapě =600 m ve skutečnosti,


cykloturistika, turistika

souřadnicový systém WGS 84, síť - UTM

přehledka mapových listů 1:60 000

 


 

Klub českých turistů 1:50 000,

 

1 cm na mapě =500 m ve skutečnosti,

 

turistika, cykloturistika, některé tituly lyžařská nadstavba, hipoturistika, informace pro vodáky (dáno regionem)

 

síť a souřadnicový systém UTM/UPS, WGS-84

 

přehledka mapových listů 1:50 000

 


 

 


 

 
Copyright 2014 - 2024 © Mapy Geodézie On Line