Kategorie      

Zámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner

Úvod KNIHY, PRŮVODCEZámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner

Zámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner

Zámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner
kniha, 2022
Vydáno vlastním nákladem - kniha je dotována pouze samotným autorem.

Kód: 9788090843004
 
Dostupnost: skladem
Koupí tohoto produktu získáte 1100 bodů.
1 100,- Kč (46,70 €)
Do košíku

Zámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner

Zámky okresu Česká Lípa, Martin Aschenbrenner
kniha, 2022
Vydáno vlastním nákladem - kniha je dotována pouze samotným autorem.

 • Dějiny Českolipska ve vztahu k zámeckým sídlům.....6
 • Česká Lípa - zámek Lipý.....33
  Zikmundův zámeček (Starý zámeček) na Mariánském předměstí
  Rezidence Berků na náměstí
  Malý zámeček na Zádušním předměstí
  Správní budova Kouniců v Berkově ulici
 • Sloup - zámek Berků.....49
 • Zahrádky - Nový zámek.....56
  Lovecký zámeček Vítkovec (Žižkova hora)
 • Houska - zámek.....83
 • Hamr na Jezeře - hrad/zámek Děvín.....97
  Dvůr Nový Děvín
  Tvrz Útěchovice
 • Mimoň - zámek.....104
  Vila ve Velkém Ralsku
 • Stráž pod Ralskem - zámek Vartenberk.....123
 • Dubá - zámek Nový Berštejn.....135
 • Doksy - zámek.....149
 • Kuřívody - tvrz/zámek.....173
 • Horní Libchava - zámek.....180
 • Zákupy - zámek.....195
  Zámeček v Nových Zákupech
  Dvůr (zámek ?)v Krompachu
 • Horní Police - zámek.....233
  Tvrz v Žandově
  Dům Koruna v Žandově
  Horní tvrz ve Volfarticích
 • Stvolínky.....246
 • Sloup - zámek Kinských.....263
 • Svojkov - zámek.....289
 • Velký Valtinov - zámek Dolní Valtinov.....297
  Dvůr v Horním Valtinově
  Tvrz Tlustce
  Tvrz Hlemýždí
  Tvrz Tlustecká
 • Mapa panství.....305
 • Závěr.....306
 • Slovníček pojmů.....307
 • Autoři fotografií.....315
 • Původ obrázků.....315

 

Slovo autora - Martina Aschenbrennera:
"Hrady okresu Česká Lípa svou knihu mají, a tak mě napadlo napsat knihu jen o zámcích. Většinou autoři knih a textů o sídlech, zejména těch, která mají starší původ, věnují mnoho energie zkoumání jejich počátků, které jsou téměř vždy mlhavé, a na novější dějiny jim nezbyde dost času a místa. Tomu se zde právě odpomáhá tím, že se věnuji pouze zámkům.V úvodu jsou ovšem vždy představeny starší dějiny místa (stručně, drobným písmem), aby bylo jasné, na co dějiny objektu navazují.

Dal jsem si zde dva hlavní úkoly:

1Zasadit pokud možno dějiny zámku do souvislostí příslušného panství. Je totiž důležité, jak velké a bohaté panství bylo, kde leželo apod., to má často vliv i na samotnou podobu zámku. Toto, jak jsem předpokldádal, se mi podařilo splnit jen zčásti, protože zvláště hospodářské dějiny nejsou zpracované téměř vůbec. Nicméně jsem alespoň uvedl vždy rozsah panství pomocí výčtu měst a vesnic (jednou v době předbělohorské, jednou podle berní ruly, tj. v polovině 17. století, jednou podle Terezeiánského katastru, tj. v polovině 18. století, a pak v době zrušení poddanství v roce 1848, tedy zhruba vždy po sto letech). Pokud se mi podařilo získat nějaké údaje z hospodářství na panství, uvedl jsem je také, ale jsou bohužel příliš útržkovité. Jistější údaje lze získat až ze druhé poloviny 19. století, kdy už byla zrušena panství a majitelům zámků zůstaly velkostatky, někdy s dalšími provozy. I tak se domnívám, že tyto informace jsou zde pojaty systematičtěji, než bývá zvykem.

2. Dovést dějiny zámků až do současnosti, nebo alespoň nedávné minulosti. Dříve zpracovávané dějiny zámků i současné přehledy jsou totiž často dovedeny jen do znárodnění, u těch, které byly v restitucích vráceny, je o tom zmínka, ale to bývá všechno. Přitom většina zámků byla znárodněna už před třemi čtvrtinami století a za tu dobu mají také nějakou historii, často velmi zajímavou. Toto se mi podařilo splnit téměř úplně, zbývá jen několik drobnějších mezer, které většinou nejsou podstatné. V každém případě se tyto informace dají jinak získat jen velmi obtížně. 

V průběhu práce vyvstala potřeba napsat obsáhlejší úvod, který by shrnoval dějiny Českolipska v návaznosti na dějiny zdejších zámků a jejich majitelů. Různé jevy se totiž v dějinách jednotlivých zámků opakují a pro čtenáře by bylo obtížné dávat si je takto roztříštěné dohromady. Proto jsou v úvodu popsaná např. nevolnická povstání - kde začala, kudy nevolníci táhli, kde byli poraženi apod., v jednotlivých kapitolách jsou pak události vždy jen související s příslušným panstvím. Nebo jsou popsány cesty korunního prince Rudolfa na Českolipsko - kdy a s kým přijel, kam zajížděl apod. a  u jednotlivých zámků se pak zmiňuje jeho konkrétní návštěv.

Kapitoly jsou doplněny o rodokmeny šlechtických rodů, protože rovněž pokládám za vhodné pro orientaci čtenáře.

Za některými kapitolami jsou ještě drobným písmem sepsány stručné informace o objektech, které s příslušným zámkem nějak souvisejí. Na konci se najde seznam majitelů příslušného zámku, použitá literatura a prameny. 

Kniha je celobarevná. 

Následující obrázky vznikly skenováním, které nebylo možno provést ideálně, protože by to mohl knihu poškodit, berte je tedy prosím jen jako orientační. Poznámka - obrázky jsou vloženy do fotogalerie."
Zdroj: https://martinaschenbrenner.wbs.cz/Zamky-okresu-Ceska-Lipa.html

Základní rozdělení

Produkt: průvodce, knihy, brožury,...

Uživatel

Čtenář: k přečtení, bádání

Knihy a průvodce

Ke čtení: volný čas
Naučné: poznávání

Knihy a průvodce ČR - formát a zpracování

Jazyk (pouze u knih a průvodců): čeština
Typ vazby (desky): pevné desky
Formát (orientačně): velký (+- formát A4)

Rozsah popisovaného území

Lokalizace /rozsah/: část územního celku (státu)
Přesně rozsah: okres

Knihy a průvodce ČR - regiony

region ČR-3.: Českolipsko a Jizerské hory
podregion ČR-3.1: Českolipsko

Informace o vydání

Rok vydání: 2022

Střední část Evropy

Česko: Česko

Související zboží

Ztracené květy - Plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě

Ztracené květy, Česká Lípa

skladem
350,- Kč (14,90 €)
Česká Lípa zblízka, kniha

Česká Lípa zblízka, kniha

skladem
390,- Kč (16,60 €)
Copyright 2014 - 2023 © Mapy Geodézie On Line